Friday, November 4, 2011

Jobs Opportunities at SEDA Malaysia

The Sustainable Energy Development Authority of Malaysia (SEDA Malaysia) is looking for qualified, committed and dedicated personnel for the following vacancies :-
1. KETUA BAHAGIAN PERUNDANGAN
2. PENGARAH - KEWANGAN
3. PENGARAH – KOMUNIKASI KORPORAT DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
4. PENOLONG PENGARAH – PENGUATKUASAAN
5. PENOLONG PENGARAH – PENGURUSAN TARIF GALAKAN
6. PENOLONG PENGARAH – DANA TENAGA BOLEH BAHARU
7. PENOLONG PENGARAH – TENAGA BOLEH BAHARU
8. PENOLONG PENGARAH – TENAGA BOLEH BAHARU
9. PENOLONG PENGARAH – TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
10. PENOLONG PENGARAH – KEWANGAN
11. PENOLONG PENGARAH – PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA
12. PENOLONG PENGARAH – LATIHAN DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
13. PEGAWAI KHAS
14. TIMBALAN PENGARAH – PERLAKSANAAN INISIATIF-INISIATIF KECEKAPAN TENAGA
15. TIMBALAN PENGARAH – PERLAKSANAAN INISIATIF-INISIATIF KECEKAPAN TENAGA
16. PENOLONG PENGARAH – KEWANGAN


KLIK HERE FOR MORE INFO

No comments:

Post a Comment